top of page

Ki sa ki fè PBHD inik...

Nou fè efò pou amelyore kalite lavi pitit ou ak fanmi ou pou sipòte pi bon rezilta posib.

AdobeStock_440914391.jpeg

Espesyalis Otis yo pare pou pran apèl ou a!

Pi bon swen an

Nou travay ansanm kòm yon ekip pou timoun nou yo!

 • Anplwaye ki pale plizyè lang nou an la pou sèvi ou. Nou pale angle, panyòl, ak kreyòl ayisyen.

 • Nou kreye pwogram konpòtman vèbal pou amelyore kapasite langaj reseptif ak ekspresyon pitit ou a.

 • Nou kreye pwogram pou ogmante ladrès motè amann ak brit pitit ou a pou yo ka ogmante endepandans nan aktivite lavi chak jou yo.

  Kèk nan konpetans nou travay sou yo

 • Preparasyon akademik

 • Ladrès sosyal

  • nan kominote a

  • lakay mwen

  • lekol

  • kote kliyan an bezwen nou

  • nou travay tou ak gwoup

 • Fòmasyon Kominikasyon Fonksyonèl

 • Lang ekspresyon ak reseptif

 • Rediksyon Konpòtman Maladaptif

 • Fòmasyon twalèt ak konpetans pou lavi chak jou

 • Moun kap bay swen, Paran ABA Coaching

 • Fòmasyon RBT ak Sipèvizyon

bottom of page