top of page

Premye founisè ABA nan Florid
terapi pou timoun ki afekte nan ASD
(Outism Spectrum Twoub).

AdobeStock_371271014.jpeg

Ede pitit ou a pwospere ak terapi ABA pèsonalize

Positive Behavior Health Developments, Inc. bay bezwen timoun ak fanmi ki afekte nan twoub spectre otis (ASD), lè li bay sèvis lakay, lekòl, nan kominote a - kèlkeswa kote pitit ou a bezwen tretman. PBHD aplike analiz konpòtman aplike kòm yon metòd tretman, ki se yon modèl syans ak prèv ki baze sou. Analis konpòtman ki gen eksperyans aplike ak pwofesyonèl teknoloji konpòtman yo mete bezwen pitit ou an premye. Nou fyè pou nou bay sèvis ABA bon jan kalite, ki te sipòte pa plis pase 25 ane eksperyans, ak angajman pou defans Otis, sante, ak byennèt pou tout kliyan nou yo ak fanmi yo. Objektif nou se grandi avèk ou epi montre w kijan pou w fè sa nou fè ak pitit ou a.

Orè sou entènèt. Li fasil, rapid ak an sekirite.

bottom of page