top of page
Kalite nan terapi lakay

Nou rankontre kliyan an kote yo ye

Kalite Fòmasyon Paran

Jwenn sipò ou bezwen pou gide pitit ou a

Nou pa gen lis datant ki long, anjeneral nou wè pitit ou a 5 fwa pi vit pase lòt founisè nan zòn nan.
* Varye selon asirans prive ak Medicaid

Pwograme konsiltasyon gratis ou sou entènèt

Terapi ABA

Plan Sante
Nou Aksepte

Kèk nan asirans nou travay avèk yo: Sunshine Health, Ambetter, Emblem Health NON HMO, New York State Empire Plan, Providence Plan Partners, General Motors LLC, ValueOptions, CIgna, Aetna, FloridaBlue, Medicare/Medicaid, & Humana TriCare.
*Lis datant pou kèk nan asirans sa yo ap varye selon kote, ak moun ki peye. 

Espesyalis Otis!
1ye Florid la  Boutique ABA Ajans
Gwoup Terapi ABA

Nou fè efò pou pi bon an!

Espesyalis Otis nan sèvis ou!

Terapi lapawòl, Terapi okipasyonèl, Terapi fizik

Nou travay ak divès kalite rezo founisè kalifye ak kalite siperyè!

Mande Sèvis Terapi ABA
Telechaje File

Mèsi pou soumèt! Nou pral tounen vin jwenn ou yon ti tan.

bottom of page